\

Zasady ubiegania się o świadczenia z ZUS

Zasiłek to inaczej świadczenie pieniężne. Najczęściej wypłaca je instytucja państwowa. W polskim systemie istnieje kilka rodzajów świadczeń. Najczęściej wypłaca je ośrodek pomocy społecznej, gmina lub też Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przykładami zasiłków jest zasiłek pogrzebowy, chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny, świadczenie nauczycielskie. Innym typem podziału jest czas, na który przyznawany jest zasiłek – stały lub czasowy. Pierwszym krokiem do uzyskania świadczenia jest wypełnienie stosownego formularza ZUS. Wzór wniosku możemy pobrać w oddziale Urzędu w naszym mieście.

Jednym z typów świadczeń jest zasiłek przedemerytalny. Jest to pomoc materialna dla osób o długim stażu pracy, którym do emerytury brakuje tylko kilka lat. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest strata pracy nie z własnej winy, musimy także być zarejestrowani jako bezrobotny przez minimum pół roku. Do specjalnych świadczeń emerytalnych są uprawnieni nauczyciele.

Innym rodzaje świadczenia materialnego jest zasiłek pogrzebowy. Możemy ubiegać się o niego, kiedy przedstawimy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie rachunki i faktury potwierdzające poniesione przez nasz koszta na pokrycie uroczystości pogrzebowych.

Świadczenie rehabilitacyjne jest należne osobie, która po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego nadal nie jest zdolna do wykonywania pracy zarobkowej. Zasiłku rehabilitacyjnego nie może otrzymać pacjent, który ma prawo do emerytury, bezrobotny pobierający zasiłek, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne.

Innym rodzajem pomocy osobom cierpiącym z powodu choroby jest dodatek pielęgnacyjny. W odróżnieniu od zasiłku rehabilitacyjnego dodatek pielęgnacyjny mogą otrzymywać osoby pobierające emeryturę bądź rentę.

Zasiłek chorobowy może być wypłacany nie tylko z ZUS-u, ale również z KRUS-u.  Chorobowe z KRUS-u może otrzymać ubezpieczony w kasie rolnik, jego małżonek, dziecko lub domownik. Prawo do chorobowego może przysługiwać również osoba, która nie jest już zatrudniona na umowę o pracę.

Świadczeniem do którego uprawnione są młode matki jest tzw. macierzyński. Zasiłek mogą otrzymać również ojcowie samotnie wychowujący dziecko (tzw. tacierzyńskie) oraz inne osoby z rodziny, które podjęły się opieki nad dzieckiem np. w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią potomka.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 26094 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 430

Fatal error: Uncaught Exception: Comet Cache: failed to write cache file for: `/`; possible permissions issue (or race condition), please check your cache directory: `/home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/cache/comet-cache/cache`. in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php:435 Stack trace: #0 [internal function]: WebSharks\CometCache\Classes\AdvancedCache->outputBufferCallbackHandler('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/functions.php(3729): ob_end_flush() #2 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(286): wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array) #5 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/load.php(679): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 435