\

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty

Emerytowi lub renciście pobierającemu świadczenie przysługuje dodatek pielęgnacyjny, kiedy jest niezdolny do pracy lub do samodzielnej egzystencji. Ponadto do dodatkowego świadczenia prawo mają wszyscy emeryci, którzy ukończyli 75 rok życia.

Aby dostać dodatek lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musi stwierdzić zupełną niezdolność do pracy a także brak możliwości samodzielnej egzystencji. Osoba całkowicie niezdolna do pracy to taka, która straciła zdolność do jakiejkolwiek pracy. O niemożliwości samodzielnej egzystencji mówimy wtedy, gdy zostaje naruszona sprawność organizmu i jest to przyczyną stałej oraz długotrwałej opieki w zaspokajaniu najważniejszych potrzeb życiowych.

Kiedy nie możemy otrzymać dodatku?

Dodatek nie przysługuje osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź ośrodku pilęgnacyjno-opiekuńczym. Od reguły tej jest jednak wyjątek; emeryt, który przebywa poza zakładem dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu może otrzymać świadczenie.

Dodatek to nie to samo co zasiłek pielęgnacyjny. Prawo do dodatku mają osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, są całkowicie niezdolne do pracy bądź ukończyły 75 lat. Natomiast zasiłek przyznawany jest po to, aby częściowo pokryć wydatki związane z opieką nad osobą niepełnosprawną.

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczeniodawcą zasiłku jest natomiast burmistrz, wójt, prezydent miasta. Świadczenia przyznawane są na podstawie dwóch różnych ustaw. Zasady przyznawania zasiłku reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych, dodatek jest wypłacany na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pacjent uprawniony do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego nie otrzyma zasiłku pielęgnacyjnego.

Aby otrzymać dodatek, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czyli druku ZUS N-9. Zasada ta nie obowiązuje osób, które skończyły 75 lat i otrzymują dodatek z urzędu.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego ogłaszana jest w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie pielęgnacyjne jest z roku na rok podnoszone. Wynika to z waloryzacji świadczeń emerytalnych oraz dodatków przyznawanych do nich.

Dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z podatku VAT a także nie podlega egzekucji administracyjnej.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 25368 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 430

Fatal error: Uncaught Exception: Comet Cache: failed to write cache file for: `/dodatek-pielegnacyjny-do-emerytury-lub-renty/`; possible permissions issue (or race condition), please check your cache directory: `/home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/cache/comet-cache/cache`. in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php:435 Stack trace: #0 [internal function]: WebSharks\CometCache\Classes\AdvancedCache->outputBufferCallbackHandler('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/functions.php(3729): ob_end_flush() #2 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(286): wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array) #5 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/load.php(679): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 435