\

Świadczenie chorobowe z KRUS

Zasiłek chorobowy wypłacany z KRUS-u przysługuje ubezpieczonemu w kasie rolnikowi, jego żonie/mężowi, dziecku, domownikowi, który wskutek choroby nie jest w stanie wykonywać pracy przez co-najmniej 30 dni. Niezdolność do pracy nie może jednak trwać dłużej niż 180 dni. Kiedy mija okres 180 dni a chory w dalszym ciągu nie jest zdolny do pracy chorobowe wydłużane jest o kolejne 360 dni. W tym wypadku świadczeniobiorca musi jednak przedstawić dokument wydany przez lekarza rzeczoznawcę potwierdzający niemożność wykonywania pracy.

Świadczenie chorobowe nalicza się na każdy dzień niezdolności do pracy przez przy najmniej 30 dni. Okres zasiłkowy uwzględnia czas pracy przerwany jedną chorobą lub też kilkoma różnymi schorzeniami. Do zasiłku wlicza się dni wolnych od pracy. Ubezpieczony traci prawo do pobierania pieniędzy z zasiłku, kiedy podczas chorobowego wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z przeznaczeniem tegoż zwolnienia. Świadczenie w pełnym wymiarze nie przysługuje osobie, której niezdolność do pracy wynikła z zamierzonego przestępstwa lub też wykroczenia, którego dopuścił się ubezpieczony. Kiedy niezdolność  do pracy była spowodowana nadużyciem alkoholu pacjent traci prawo do pobierania zasiłku na czas pierwszych 5 dni niezdolności.

Do wypłaty zasiłku niezbędne jest okazanie określonego zaświadczenia lekarskiego. W dokumencie lekarz upoważniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdza niezdolność do pracy na określony czas (wymagany druk ZUS-ZLA). Zaświadczenie powinno być w wystawione wraz z dwiema kopiami, oryginał dokumentu trafia do ZUS–u, po jednej kopii otrzymuje lekarz i osoba ubezpieczona.

O zasiłek chorobowy może ubiegać się sama osoba zainteresowana lub też innej osoby mającej interes prawy w ustalenia prawa. Jako wniosek o uzyskania świadczenia traktuje się złożone w odpowiednim oddziale ZUS zaświadczenie lekarskie spełniające wyżej wymienione wymogi. W celu przedłużenia świadczenia chorobowego należy przedłożyć wniosek o przedłużenie zasiłku chorobowego. Przykładowo wypełniony wniosek oraz formularz wniosku możemy znaleźć w Internecie.

Za każdy jeden dzień niezdolności do pracy pacjentowi nalicza się 10 zł. Prawo do świadczenia chorobowego ulega przedawnieniu po upływie pół roku od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 25241 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 430

Fatal error: Uncaught Exception: Comet Cache: failed to write cache file for: `/swiadczenie-chorobowe-z-krus/`; possible permissions issue (or race condition), please check your cache directory: `/home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/cache/comet-cache/cache`. in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php:435 Stack trace: #0 [internal function]: WebSharks\CometCache\Classes\AdvancedCache->outputBufferCallbackHandler('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/functions.php(3729): ob_end_flush() #2 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(286): wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array) #5 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/load.php(679): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 435