\

Jak obliczyć zasiłek macierzyński?

Potocznie nazywany przez nas macierzyński to świadczenie, które stanowi 100% podstawy miesięcznej zasiłku. Zależnie od rodzaju grupy ubezpieczonych, do jakiej należymy kwota zasiłku będzie wynosić 100% naszego wynagrodzenia lub też 100% przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Wysokość zasiłku macierzyńskiego obliczana jest na podstawie tych samych reguł według których oblicza się zasiłek chorobowy.

Jak liczone jest macierzyńskie?

Pracownikom przysługuje prawo do zasiłku, którego podstawę stanowi miesięczne wynagrodzenie, jakie pozyskasz przez rok poprzedzający prawo do nabycia świadczenia finansowego. Kiedy nie przepracowałeś pełnych 12 miesięcy za podstawę przyjmuje się średnią z przepracowanych przez ciebie pełnych miesięcy. Jeśli ubiegasz się o zasiłek przed upływem miesiąca zatrudnienia jako podstawę zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie miesięczne określone w Twojej umowie o pracę. W przypadku pobierania wynagrodzenia zmiennego zasiłek oblicza się w oparciu o wynagrodzenie, które osiągnęłabyś w przypadku przepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego.

Obliczanie zasiłku krok po kroku – kalkulator zasiłku:

1.  Określając sumę zasiłku przyjmuje si ę  przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

2.  Potem od przychodu odejmuje się potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Ciebie czyli pracownika.

3.  Do podstawy dodawane są składniki wynagrodzenia przysługujące zatrudnionemu za okresy miesięczne, jak i dłuższe (np. premie otrzymywane co kwartał).

4.  Uwzględnione zostają składniki wynagrodzenia, do których nie zachowujesz prawa na czas otrzymywania świadczenia.

5.  Nie uwzględnione są natomiast składniki (np. premie miesięczne), które nie zmniejszają się za okres pobierania świadczenia (czyli przysługujące nadal w pełnym wymiarze, w okresie pobierania zasiłku).

Trzeba przy tym zaznaczyć, że ustalona według powyższego schematu kwota zasiłku nie może być niższa od pensji minimalnej. Kiedy u jednego pracodawcy przysługują nam następujące po sobie świadczenia nie liczymy od nowa podstawy wymiaru zasiłku w przypadku gdy nie nastąpiła przerwa w pobieraniu świadczenia lub jeśli była ona krótsza niż 3 miesiące.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego może przysługiwać nie tylko matce, ale również ojcu lub innemu członkowi rodziny. W sytuacji kiedy matka umrze lub porzuci dziecko a noworodkiem zajmuje się ojciec albo inna osoba z rodziny wówczas to właśnie ona ma prawo do świadczenia. Jest także możliwość pobierania przez ojca części zasiłku, kiedy matka dziecka wnioskowała o skrócenie okresu urlopu macierzyńskiego.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 25704 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 430

Fatal error: Uncaught Exception: Comet Cache: failed to write cache file for: `/jak-obliczyc-zasilek-macierzynski/`; possible permissions issue (or race condition), please check your cache directory: `/home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/cache/comet-cache/cache`. in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php:435 Stack trace: #0 [internal function]: WebSharks\CometCache\Classes\AdvancedCache->outputBufferCallbackHandler('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/functions.php(3729): ob_end_flush() #2 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(286): wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array) #5 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/load.php(679): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 435