\

Wzór wniosku do ZUS o przyznanie lub przeliczenie świadczenia

Aby uzyskać jakiekolwiek świadczenie, czy to zasiłek przedemerytalny, czy to zasiłek pogrzebowy trzeba dopilnować dopełnienia określonych formalności. Oprócz spełnienia wytycznych wskazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych musimy w terminie przedłożyć do Urzędu wniosek o przyznanie świadczenia. Wzór pisma możemy pobrać w ZUS-ie, znaleźć na stronie urzędu lub na jednej ze stron internetowych, portali czy na forum, które poświęcone jest właśnie tej tematyce.

Uzyskanie zasiłku jest zależne od prawidłowego wypełnienia wniosku. Jeśli chodzi na przykład o świadczenie przedemerytalne musimy sięgnąć po formularz ZUS Rp-26. Kiedy pobieramy formularz w ZUS-ie mamy możliwość skorzystania z informacji dołączonej do wniosku, dzięki której o wiele łatwiej będzie nam poradzić sobie z napisaniem podania.

Osoba starająca się o zasiłek musi złożyć wniosek we właściwym dla siebie oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako miejsce zamieszkania przyjmuje się miejsce ostatniego zamieszkania na pobyt stały. Musimy jednocześnie pamiętać, że podanie należy przedstawić w ściśle określonym w przepisach prawnych terminie. W wypadku świadczenia przedemerytalnego jest to 30 dni od wydania przez PUP zaświadczenia o półrocznym pobieraniu zasiłki dla bezrobotnych lub też 14 dni od daty zakończenia zatrudnienia również w ramach prac interwencyjnych bądź też robót publicznych lub innej pracy zarobkowej. Termin 30 dniowego złożenia wniosku może zostać przywrócony, w przypadku 14 dniowego terminu nie ma takiej możliwości.

Sam wniosek to jednak tylko jeden z elementów, o których musimy pamiętać ubiegając się o przyznanie świadczenia. Do wniosku musimy bowiem dołączyć określone dokumenty. W wypadku świadczenia przedemerytalnego mówimy o zaświadczeniu z Urzędu Pracy, oświadczenia wnioskującego o okolicznościach mających wpływ na przyznanie zasiłku, dokumenty niezbędne do ustalenia w przyszłości prawa do emerytury oraz jej kwoty.

Odpowiedzią na nasz wniosek jest decyzja ZUS. Urząd może przyznać, albo odmówić nam świadczenia. W przypadku kiedy ZUS orzekł decyzję odmowną ma on obowiązek wskazać podstawę prawną jak również uzasadnienie odmowy. Od negatywnej decyzji w sprawie przyznania zasiłku przysługuje odwołanie do sądu. Oprócz wniosku o przyznanie świadczenia możemy także przedłożyć wniosek o przeliczenie świadczenia np. przeliczenie emerytury.

 


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 25506 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 430

Fatal error: Uncaught Exception: Comet Cache: failed to write cache file for: `/wzor-wniosku-do-zus-o-przyznanie-lub-przeliczenie-swiadczenia/`; possible permissions issue (or race condition), please check your cache directory: `/home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/cache/comet-cache/cache`. in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php:435 Stack trace: #0 [internal function]: WebSharks\CometCache\Classes\AdvancedCache->outputBufferCallbackHandler('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/functions.php(3729): ob_end_flush() #2 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(286): wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array) #5 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/load.php(679): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} throw in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 435