\

Wysokość i termin wypłaty zasiłku pogrzebowego

Świadczenie pogrzebowe w wysokości 4000 zł przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Nie oznacza to jednak, że zasiłek może otrzymać tylko członek rodziny zmarłego. Prawo do zasiłku może przysługiwać również pracodawcy, domowi opieki społecznej, powiatowi, osobie prawnej kościoła. W przypadku innych podmiotów wysokość zasiłku zależna jest od potwierdzonych dokumentami poniesionych kosztów pogrzebu, nie może jednak przewyższać 4000 zł.

Prawo do zasiłku przysługuje osobie prawnej lub fizycznej, która opłaciła pogrzeb w przypadku; śmierci ubezpieczonego, śmierci osoby pobierającej emeryturę lub rentę, śmierci osoby, która w dniu zgonu nie pobierała emerytury, ale spełniała warunki do jej uzyskania. Świadczenie przysługuje również małżonkowi, który w dzień śmierci pozostawał ze zmarłym w separacji.

W świetle prawa polskiego za członka rodziny uznaje się dziecko własne, dziecko z drugiego małżeństwa, dzieci przysposobione. Członkami rodziny są również wnuki, rodzeństwo, małżonka, rodziców. Za rodziców uznaje się również macochę, ojczyma a także osoby przysposabiające. Podstawowym i jedynym warunkiem koniecznym do uzyskania zwrotu kosztów pogrzebowych jest przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesione koszty. W przypadku, kiedy koszty pogrzebu pokryło kilka osób zasiłek dzielony jest pomiędzy nie proporcjonalnie.

Często zdarza się, że zmarła osoba nie ma nikogo bliskiego, nie ma rodziny, która mogłaby zająć się organizacją pogrzebu, ale przed śmiercią wskazał osobę/osoby, która ma uregulować kwestie pogrzebowe, w takim wypadku świadczenie pogrzebowe przekazywane jest właśnie tej osobie.

Pogrzeb może zostać zorganizowany również na koszt państwa, organizacji politycznej, gminy. Bywa i tak, że członkowie rodziny ponieśli tylko część tych kosztów. Zgodnie z ustawą także i w takiej sytuacji mają oni prawo do pełnego zasiłku wynoszącego 4000 zł. Świadczenie pogrzebowe po śmierci matki, ojca, męża, córki przysługuje nam również wtedy, kiedy w dniu śmierci zmarły nie był ubezpieczony, ale tylko wówczas kiedy zmarły pobierał zasiłek macierzyński, chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne.

Aby pozyskać pieniądze z zasiłku odpowiedni wniosek trzeba przedłożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do 12 miesięcy od dnia śmierci zmarłego. Jeśli nie złożymy wniosku w określonym czasie prawo do zasiłku przepada. Składając wniosek musimy jednocześnie złożyć odpis aktu zgonu oraz oryginale rachunki poniesione na poczet pogrzebu. Jeśli złożenie podania o wypłacenie świadczenia nie było możliwe ze względu na sprowadzenie zwłok zmarłego lub ich identyfikację mamy prawo do składania wniosku do roku, ale nie od śmierci zmarłego, ale od dnia pogrzebu.


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 25908 bytes written, possibly out of free disk space in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 430

Fatal error: Uncaught Exception: Comet Cache: failed to write cache file for: `/wysokosc-i-termin-wyplaty-zasilku-pogrzebowego/`; possible permissions issue (or race condition), please check your cache directory: `/home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/cache/comet-cache/cache`. in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php:435 Stack trace: #0 [internal function]: WebSharks\CometCache\Classes\AdvancedCache->outputBufferCallbackHandler('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/functions.php(3729): ob_end_flush() #2 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(286): wp_ob_end_flush_all('') #3 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/class-wp-hook.php(310): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/plugin.php(453): WP_Hook->do_action(Array) #5 /home/xsv/public_html/151.pl/wp-includes/load.php(679): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /home/xsv/public_html/151.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Ac/ObUtils.php on line 435